refraktometr_dlya_soli

()
19 100 .
refraktometr_dlya_elektrolita

16 500 .
refraktometr_dlya_moloka

16 100 .
nabor_areometrov_obshchego_naznacheniya_aon_1_700_1840_kg_m

-1 (700...1840) /³

-1
7 990 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_950_2_000_kg_m3

DIN (1.950-2.000) /3

DIN ()
7 200 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_900_1_950_kg_m3

DIN (1.900-1.950) /3

DIN ()
7 200 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_850_1_900_kg_m3

DIN (1.850-1.900) /3

DIN ()
7 200 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_950_2_000_kg_m3

BS 718 L50SP (1.950-2.000) /3

BS ()
7 200 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_900_1_950_kg_m3

BS 718 L50SP (1.900-1.950) /3

BS ()
7 200 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_850_1_900_kg_m3

BS 718 L50SP (1.850-1.900) /3

BS ()
7 200 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_800_1_850_kg_m3

BS 718 L50SP (1.800-1.850) /3

BS ()
7 100 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_750_1_800_kg_m3

BS 718 L50SP (1.750-1.800) /3

BS ()
7 100 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_700_1_750_kg_m3

BS 718 L50SP (1.700-1.750) /3

BS ()
7 100 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_650_1_700_kg_m3

BS 718 L50SP (1.650-1.700) /3

BS ()
7 100 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_800_1_850_kg_m3

DIN (1.800-1.850) /3

DIN ()
7 000 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_750_1_800_kg_m3

DIN (1.750-1.800) /3

DIN ()
7 000 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_700_1_750_kg_m3

DIN (1.700-1.750) /3

DIN ()
7 000 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_650_1_700_kg_m3

DIN (1.650-1.700) /3

DIN ()
7 000 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_600_1_650_kg_m3

DIN (1.600-1.650) /3

DIN ()
7 000 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_550_1_600_kg_m3

DIN (1.550-1.600) /3

DIN ()
6 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_500_1_550_kg_m3

DIN (1.500-1.550) /3

DIN ()
6 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_450_1_500_kg_m3

DIN (1.450-1.500) /3

DIN ()
6 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_400_1_450_kg_m3

DIN (1.400-1.450) /3

DIN ()
6 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_350_1_400_kg_m3

DIN (1.350-1.400) /3

DIN ()
6 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_300_1_350_kg_m3

DIN (1.300-1.350) /3

DIN ()
6 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_600_1_650_kg_m3

BS 718 L50SP (1.600-1.650) /3

BS ()
6 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_550_1_600_kg_m3

BS 718 L50SP (1.550-1.600) /3

BS ()
6 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_500_1_550_kg_m3

BS 718 L50SP (1.500-1.550) /3

BS ()
6 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_450_1_500_kg_m3

BS 718 L50SP (1.450-1.500) /3

BS ()
6 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_400_1_450_kg_m3

BS 718 L50SP (1.400-1.450) /3

BS ()
6 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_350_1_400_kg_m3

BS 718 L50SP (1.350-1.400) /3

BS ()
6 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_300_1_350_kg_m3

BS 718 L50SP (1.300-1.350) /3

BS ()
6 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_250_1_300_kg_m3

BS 718 L50SP (1.250-1.300) /3

BS ()
6 700 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_200_1_250_kg_m3

BS 718 L50SP (1.200-1.250) /3

BS ()
6 700 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_150_1_200_kg_m3

BS 718 L50SP (1.1501.200) /3

BS ()
6 700 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_100_1_150_kg_m3

BS 718 L50SP (1.1001.150) /3

BS ()
6 700 .
nabor_iz_10_areometrov_mernyy_tsilindr

10 +

5 990 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_050_1_100_kg_m3

BS 718 L50SP (1.050-1.100) /3

BS ()
5 300 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_germaniya_bs_718_serii_l50sp_0_650_0_700_kg_m3

BS 718 L50SP (0.6500.700) /3

BS ()
5 000 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_0_600_0_650_kg_m3

BS 718 L50SP (0.600-0.650) /3

BS ()
5 000 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_1_000_1_050_kg_m3

BS 718 L50SP (1.000-1.050) /3

BS ()
5 000 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_0_950_1_000_kg_m3

BS 718 L50SP (0.950-1.000) /3

BS ()
4 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_0_900_0_950_kg_m3

BS 718 L50SP (0.9000.950) /3

BS ()
4 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_0_850_0_900_kg_m3

BS 718 L50SP (0.8500.900) /3

BS ()
4 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_0_800_0_850_kg_m3

BS 718 L50SP (0.8000.850) /3

BS ()
4 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_bs_718_serii_l50sp_0_750_0_800_kg_m3

BS 718 L50SP (0.7500.800) /3

BS ()
4 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_germaniya_bs_718_serii_l50sp_0_700_0_750_kg_m3

BS 718 L50SP (0.7000.750) /3

BS ()
4 800 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_250_1_300_kg_m3

DIN (1.250-1.300) /3

DIN ()
4 300 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_200_1_250_kg_m3

DIN (1.200-1.250) /3

DIN ()
4 300 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_150_1_200_kg_m3

DIN (1.150-1.200) /3

DIN ()
4 300 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_germaniya_din_1_100_1_150_kg_m3

DIN (1.100-1.150) /3

DIN ()
4 300 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_050_1_100_kg_m3

DIN (1.050-1.100) /3

DIN ()
4 300 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_1_000_1_050_kg_m3

DIN (1.000-1.050) /3

DIN ()
4 300 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_0_950_1_000_kg_m3

DIN (0.950-1.000) /3

DIN ()
4 300 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_0_900_0_950_kg_m3

DIN (0.900-0.950) /3

DIN ()
4 300 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_0_850_0_900_kg_m3

DIN (0.850-0.900) /3

DIN ()
4 300 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_0_800_0_850_kg_m3

DIN (0.800-0.850) /3

DIN ()
4 300 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_0_750_0_800_kg_m3

DIN (0.750-0.800) /3

DIN ()
4 300 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_0_700_0_750_kg_m3

DIN (0.700-0.750) /3

DIN ()
4 300 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_germaniya_din_0_605_0_700_kg_m3

DIN (0.605-0.700) /3

DIN ()
4 300 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_din_0_600_0_650_kg_m3

DIN (0.600-0.650) /3

DIN ()
4 300 .
portativnyy_solemer_0_2000_mg_l

(0...2000 /)

()
4 300 .
refraktometr_dlya_spirta_0_80_

(0-80%)

4 090 .
refraktometr_spirt_0_25_sakhar_0_40

0-25, 0-40%

3 890 .
areometr_dlya_grunta_ag_995_1030

(995..1030)

2 990 .
meteostantsiya_tsifrovaya_mst_01

-01

2 900 .
tsilindr_popugay_nerzhaveyushchaya_stal_ustroystvo_dlya_kontrolya_kreposti

.

2 300 .
nabor_dlya_izmereniiy_degustator

""

2 100 .
areometr_dlya_morskoy_vody_assh_mv

-

2 090 .
tsifrovoy_termogigrometr_t_06

-06

1 950 .
izmeritel_kislotnosti_vlazhnosti_i_osveshchennosti_pochvy_3_v_1

, (3 1)

1 800 .
mernyy_tsilindr_so_steklyannym_osnovaniem_obyemom_2000_ml

2000

1 750 .
nabor_dlya_izmereniiy_degustator_kitay

"" (Russia)

1 650 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_ant_1_1010_1070_kg_m3
- 23%

-1 (1010...1070) /3

-1
1 210 . 1 580 .
: 370 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_ant_1_950_1010_kg_m3
- 23%

-1 (950...1010) /3

1 210 . 1 580 .
: 370 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_ant_1_890_950_kg_m3

-1 (890...950) /3

1 580 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_ant_1_830_890_kg_m3

-1 (830...890) /3

1 580 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_ant_1_770_830_kg_m3

-1 (770...830) /3

1 580 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_ant_1_710_770_kg_m3

-1 (710...770) /3

1 580 .
areometr_dlya_nefti_i_nefteproduktov_ant_1_650_710_kg_m3

-1 (650...710) /3

1 580 .

, - .

!

.

- - .

AlfaSystems onAir OA05121990