-3

areometr_obshchego_naznacheniya_aon_3_1300_1800_kg_m

-3 (1300...1800) /³

400 .
areometr_obshchego_naznacheniya_aon_3_1000_1400_kg_m3

-3 (1000...1400) /3;

400 .

-3 , - .

!

.

- - .

AlfaSystems onAir OA05121990