:
: 20408080
probirki_s_edta_k2_16kh100_mm_9_ml_plastik_100_sht_up_dlya_gematologicheskikh_issledovaniy

2, 16100 , 9 , ,100 /,

2
2 390 .
probirki_s_edta_k2_13kh100_mm_6_ml_plastik_100_sht_up_dlya_gematologicheskikh_issledovaniy

2, 13100 , 6 , , 100 /,

2
1 790 .
probirki_s_edta_k2_16kh100_mm_9_ml_steklo_100_sht_up_dlya_gematologicheskikh_issledovaniy

2, 1375 , 4 , ,100 /,

2
1 660 .
probirki_s_edta_k2_13kh75_mm_3_ml_plastik_100_sht_up_dlya_gematologicheskikh_issledovaniy

2, 1375 , 3 , ,100 /,

2
1 660 .
probirki_s_edta_k2_13kh75_mm_2_ml_plastik_100_sht_up_dlya_gematologicheskikh_issledovaniy

2, 1375 , 2 , ,100 /,

2
1 660 .
probirki_s_edta_k2_13kh100_mm_5_ml_plastik_100_sht_up_dlya_gematologicheskikh_issledovaniy

2, 13100 , 5 , ,100 /,

2
1 660 .
probirki_s_edta_k3_16kh100_mm_9_ml_plastik_100_sht_up_dlya_gematologicheskikh_issledovaniy

3, 16100 , 9 , ,100 /,

3
1 650 .
probirki_s_edta_k3_13kh100_mm_6_ml_plastik_100_sht_up_dlya_gematologicheskikh_issledovaniy

3, 13100 , 6 , ,100 /,

3
1 590 .
probirki_s_edta_k3_13kh100_mm_5_ml_plastik_100sht_up_dlya_gematologicheskikh_issledovaniy

3, 13100 , 5 , ,100/,

3
1 590 .
probirki_s_edta_k3_13kh75_mm_4_ml_plastik_100_sht_up_dlya_gematologicheskikh_issledovaniy

3, 1375 , 4 , ,100 /,

3
1 550 .
probirki_s_edta_k3_13kh75_mm_3_ml_plastik_100_sht_up_dlya_gematologicheskikh_issledovaniy

3, 1375 , 3 , ,100 /,

3
1 550 .
probirki_s_edta_k3_13kh75_mm_2_ml_plastik_100_sht_up_dlya_gematologicheskikh_issledovaniy

3, 1375 , 2 , ,100 /,

3
1 550 .
probirki_s_edta_k2_16kh100_mm_9_ml_plastik_50_sht_up_dlya_gematologicheskikh_issledovaniy

2, 16100 , 9 , ,50 /,

2
1 090 .
mikro_probirki_s_edta_k3_0_2_ml_plastik_50_sht_dlya_gematologicheskikh_issledovaniy

3, 0,2 , ,50 ,

3
850 .

, - .

!

.

- - .

AlfaSystems onAir OA05121990