mikroprobirki_s_kapillyarom_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_s_edta_k3_10kh45_mm_0_2_ml_plastik_50_sh

3, 1045 , 0,2...

3
490 .
mikroprobirki_bez_kapillyara_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_dlya_glyukozy_i_laktaty_0_2_ml_10kh45_

,...

800 .
mikroprobirki_bez_kapillyara_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_s_edta_k3_10kh45_mm_0_2_ml_plastik_50_

3, 1045 , 0,...

3
800 .
mikroprobirki_bez_kapillyara_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_s_edta_k2_10kh45_mm_0_2_ml_plastik_50_

2, 1045 , 0,...

2
800 .
mikroprobirki_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_10kh45_mm_0_2_ml_plastik_50_sht_up_s_aktivatorom_sver

1045 , 0,2 , ...

800 .
mikroprobirki_bez_kapillyara_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_dlya_glyukozy_i_laktaty_0_5_ml_10kh45_

,...

900 .
mikroprobirki_bez_kapillyara_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_10kh45_mm_0_2_ml_plastik_50_sht_up_dlya

1045 , 0,2 , ...

900 .
mikroprobirki_bez_kapillyara_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_s_li_geparinom_10kh45_mm_0_2_ml_plasti

LI , 1045 ...

900 .
mikroprobirki_bez_kapillyara_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_s_edta_k3_10kh45_mm_0_5_ml_plastik_50_

3, 1045 , 0,...

3
900 .
mikroprobirki_bez_kapillyara_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_s_edta_k2_10kh45_mm_0_5_ml_plastik_50_

2, 1045 , 0,...

2
900 .
mikroprobirki_bez_kapillyara_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_10kh45_mm_0_5_ml_plastik_50_sht_up_s_a

1045 , 0,5 , ...

900 .
mikroprobirki_bez_kapillyara_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_10kh45_mm_0_5_ml_plastik_50_sht_up_dlya

1045 , 0,5 , ...

1 000 .
mikroprobirki_bez_kapillyara_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_dlya_plazmy_na_geparin_10kh45_mm_0_2_m

, NA/...

1 000 .
mikroprobirki_bez_kapillyara_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_s_li_geparinom_10kh45_mm_0_5_ml_plasti

LI , 1045 ...

1 000 .
mikroprobirki_s_kapillyarom_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_dlya_glyukozy_i_laktaty_0_2_ml_10kh45_m

, 0...

1 100 .
mikroprobirki_s_kapillyarom_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_s_edta_k2_10kh45_mm_0_2_ml_plastik_50_sh

2, 1045 , 0,2...

2
1 100 .
mikroprobirki_s_kapillyarom_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_10kh45_mm_0_2_ml_plastik_50_sht_up_s_ak

1045 , 0,2 , ...

1 100 .
mikroprobirki_s_kapillyarom_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_dlya_glyukozy_i_laktaty_0_5_ml_10kh45_m

, 0...

1 200 .
mikroprobirki_bez_kapillyara_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_dlya_plazmy_na_geparin_10kh45_mm_0_5_m

, NA/...

1 200 .
mikroprobirki_s_kapillyarom_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_s_edta_k3_10kh45_mm_0_5_ml_plastik_50_sh

3, 1045 , 0,5...

3
1 200 .
mikroprobirki_s_kapillyarom_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_s_edta_k2_10kh45_mm_0_5_ml_plastik_50_sh

2, 1045 , 0,5...

2
1 200 .
mikroprobirki_s_kapillyarom_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_10kh45_mm_0_5_ml_plastik_50_sht_up_s_ak

1045 , 0,5 , ...

1 200 .
mikroprobirki_s_kapillyarom_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_0_2_0_5_ml_plastik_100_sht_up_s_aktivat

0,2-0,5 , ,1...

1 900 .
mikroprobirki_s_kapillyarom_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_0_2_0_5_ml_plastik_50_sht_up_bez_napoln

0,2-0,5 , ,100...

2 080 .
mikroprobirki_s_kapillyarom_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_10kh45_mm_0_2_ml_plastik_50_sht_up_dlya

1045 , 0,2 , ...

2 100 .
mikroprobirki_s_kapillyarom_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_dlya_plazmy_na_geparin_10kh45_mm_0_2_ml

, NA/,...

2 100 .
mikroprobirki_s_kapillyarom_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_s_li_geparinom_10kh45_mm_0_2_ml_plastik

LI , 1045 ...

2 100 .
mikroprobirki_s_kapillyarom_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_10kh45_mm_0_5_ml_plastik_50_sht_up_dlya

1045 , 0,5 , ...

2 200 .
mikroprobirki_s_kapillyarom_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_dlya_plazmy_na_geparin_10kh45_mm_0_5_ml

, NA/,...

2 200 .
mikroprobirki_s_kapillyarom_dlya_vzyatiya_kapillyarnoy_krovi_s_li_geparinom_10kh45_mm_0_5_ml_plastik

LI , 1045 ...

2 200 .

, - .

!

.

- - .

AlfaSystems onAir OA05121990