• 3,8%, 1375 , 1,8 , , 100/

,

3,8%, 1375 , 1,8 , , 100/

:

probirki_tsitrat_natriya_3_2_13kh100mm_1_8_ml_plastik_100sht_up_dlya_koagulologicheskikh_issledovani

3,2%, 13100, 1,8 , , 100/ ...

1 590 .
probirki_tsitrat_natriya_3_2_16kh100_mm_8_1_ml_plastik_50sht_up_dlya_koagulologicheskikh_issledovani

3,2%, 16100 , 8,1 , ,50/ ...

1 590 .
probirki_tsitrat_natriya_3_2_13kh75mm_4_5_ml_plastik_100sht_up_dlya_koagulologicheskikh_issledovaniy

3,2%, 1375, 4,5 , , 100/ ...

1 550 .
probirki_tsitrat_natriya_3_2_13kh75mm_3_6_ml_plastik_100sht_up_dlya_koagulologicheskikh_issledovaniy

3,2%, 1375, 3,6 , , 100/ ...

1 490 .
AlfaSystems onAir OA05121990